Risk Assessment

Heeft u ook soms het gevoel dat u niet alle bedrijfsrisico’s onder controle heeft? Vindt u het moeilijk om te begrijpen welke risico’s uw focus verdienen? Een degelijke risicoanalyse is de eerste stap bij de opzet van een beheerssysteem en de implementatie van controlemaatregelen.

Contacteer ons

Power BI logo

Uw uitdagingen

Uw onderneming wordt geconfronteerd met veel risico’s. Ze op een systematische manier in kaart brengen, brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Mogelijks botst u daarbij op de volgende obstakels: hoe een risicoanalyse gestructureerd aanpakken? Hoe de volledig organisatie betrekken? Hoe de risico's duidelijk formuleren? ...

 

Diensten

vestigium werkt samen met u een risico analyse op maat uit.

Risicomanagement

Vestigium ondersteunt u en uw team bij de integratie van risicomanagement in uw operationele en strategische processen. Wij helpen uw organisatie met de identificatie, de inschatting, de communicatie en het beheer van risico.

Hoe houdt u het risicomanagement in uw onderneming op het juiste spoor?

Gestructureerd

We reiken een kader aan waardoor de denkoefening gestructureerd kan verlopen, rekening houdend met verschillende invalshoeken (organisatorisch, financieel, politiek, ...). We doen dit aan de hand van vijf belangrijke risico-elementen: risicogovernance, risicobeoordeling, risicokwantificering en -bundeling, risicobewaking en -rapportering, en risico- en controleoptimalisering.

Out-of-the-box

We stimuleren ‘out-of-the-box’ denken door middel van verschillende oefeningen. Hierdoor worden ook de minder voor de hand liggende risico's geïdentificeerd.

Doelstellingen

Vertrekkend vanuit de doelstellingen van uw onderneming, stellen we een inventaris op van gebeurtenissen die de realisatie van die doelstellingen in het gedrang kunnen brengen. We helpen u uw bedrijfsrisico’s te identificeren.

Gepaste maatregelen nemen op de geïdentificeerde risico’s

Samen met uw medewerkers denken we na over de oorzaken van die gebeurtenissen en de kans van optreden.

Prioriteiten

Op basis van de kans dat een bepaald risico zich voordoet en de mogelijke gevolgen bij optreden, stellen we een prioriteitenlijst op. Zo weet u welke risico’s focus nodig hebben.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u een vraag heeft.

Contacteer ons