Compliance

Komt u met uw onderneming steeds meer in contact met nieuwe wetten en regelgevingen waaraan u moet voldoen om competitief te blijven? Heeft u complexe uitdagingen op vlak van governance, risk en compliance? Dan bent u een van de ondernemingen die nood heeft aan robuuste en gepaste compliance beheerssystemen.

Contacteer ons

Power BI logo

Uw voordeel: 2 vliegen in 1 klap!

Naast de verplichting om te voldoen aan wet- of regelgeving, kwaliteitsstandaarden of industriële standaarden, benut vestigium een compliancy opdracht als opportuniteit voor procesverbetering. Naast technische en juridische kennis, hebben wij heel wat organisatorische en proceskennis aan boord. Wat betekent dit voor u? Tijdens de opzet, implementatie en monitoring van compliance, evalueren we uw processen en interne organisatie om de efficiëntie te verhogen.

Dit vermindert niet alleen mogelijke reputatieschade in geval van niet-naleving, maar compliance wordt ook meer en meer een vereiste bij het genereren van nieuwe business.

Diensten

Ontwerpen

Ondersteuning en begeleiding tijdens het ontwerp (opzet of verbetering) van uw compliance beheerssysteem:

 • - In kaart brengen van vereisten inzake compliance;
   
 • - Ontwerpen (opzet of verbetering) van de toekomstige compliance structuur;
   
 • - Opstellen van charters, interne gedragscodes, procedures of richtlijnen;
   
 • - Opstellen van rapporten om de compliance verplichtingen op te volgen.

Implementeren

We ondersteunen u en uw organisatie tijdens én na de implementatie door:

 • - Bewustmaking en trainingen rond compliance te organiseren;
   
 • - Controles opzetten die toelaten de naleving van compliance vereisten te monitoren.

Auditeren

Dankzij onze ervaring in risk assessments, interne controles en interne audit, kunnen we verschillende audits uitvoeren op uw compliance structuur (in co-sourcing, of onafhankelijk):

 • - Compliance risk assessments
   
 • - Compliance control assessments
   
 • - Audits op zowel de compliance organisatie als de naleving van de compliance vereisten
   
 • - Maturiteitsmetingen

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u een vraag heeft.

Contacteer ons