Interne controle

U heeft succesvol de risicoanalyse van uw onderneming afgerond en weet aan welke risico’s u de meeste prioriteit zal geven. De volgende stap is de opzet van een beheerssysteem waardoor de risico’s tot een aanvaardbaar niveau kunnen herleid worden. Een van de mogelijkheden is de implementatie van interne controles.

Contacteer ons

Power BI logo

Uw uitdagingen

Bij de opzet en bewaking van een intern controlesysteem kunnen volgende moeilijkheden opduiken: hoe interne controles op een efficiënte en effectieve manier implementeren? Hoe bestaande controles herevalueren en rationaliseren? Hoe gepaste interne controles voor uw IT-landschap implementeren?

 

Risk & control frameworks

We beoordelen, optimaliseren en implementeren management controle frameworks.

Internal control self assessments

We ondersteunen organisaties bij het beoordelen van de risico’s en maatregelen (self assessments) die de basis vormen voor uw oordeel over de kwaliteit van het control framework.

Internal control strengthening

We helpen organisaties om de design en operationele effectiviteit van interne controles in te schatten. We stellen gepaste en betere controles voor.

Hoe kan u uw interne controle omgeving verder versterken?

Door onze jarenlange ervaring met interne controlesystemen in diverse sectoren, is vestigium uw ideale partner voor al uw interne controle vraagstukken.

Controles

Op basis van een screening van de processen binnen uw onderneming en de geïdentificeerde risico’s, maken wij een lijst op met aanbevolen controles.

Efficiënt en effectief

Wij onderzoeken de bestaande controles en gaan na of deze nog (steeds) effectief zijn om de actuele risico’s in te perken. Verder gaan wij na of de controles op de meest efficiënte manier worden uitgevoerd.

Implementatieplan

Met de lijst van aanbevolen controles kunt u zelf aan de slag of wij begeleiden uw organisatie bij de implementatie van het controleplan.

Beste praktijken

Wij helpen uw controles naar een volgend niveau te brengen op basis van de ‘best practices’ volgens de geldende standaarden.

Bewakingssysteem

Wij begeleiden u bij de opzet van een bewakingssysteem zodat de naleving van de procedures ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u een vraag heeft.

Contacteer ons