Opzet

Gebeurt uw audit planning nog ad hoc en heeft u nood aan een meer methodologische aanpak? Of had u graag enkele verfijningen aangebracht aan uw huidige methodologie? We helpen u met de opzet van een gepaste interne auditplanning.

Terug naar overzicht

De opmaak van een goede auditplanning is een evenwichtsoefening waarbij een antwoord dient gevonden te worden op volgende vragen:

  • Binnen uw onderneming onderscheidt u risicovolle maar weinig materiële processen of entiteiten tegenover meer gestandaardiseerde processen of entiteiten met meer financiële impact. Hoe vindt u de juiste balans tussen deze twee groepen in uw audit plan?
  • Hoe bent u zeker dat uw rotatieplan elke locatie en proces omvat?
  • Hoe combineert u dit rotatieplan met de nodige flexibiliteit om in te spelen op urgente ad-hoc controle-incidenten?
  • Hoe vermijdt u overlap met de scope van andere departementen zoals de kwaliteitsdienst of leveranciersaudits door de aankoopdienst? Worden de bevindingen van alle departementen wel geïntegreerd in één risicobeheerssysteem?
  • Hoe kunnen control self-assessments bijdragen tot uw audit plan?
  • Hoe integreert u de expertise van derden binnen uw audit planning om zo blinde vlekken binnen uw scope te vermijden?

Onze jarenlange ervaring in interne audit stelt ons in staat om via een transparante en objectieve methodologie uw audit planning mee vorm te geven. Een auditplanning die via deze methodologie tot stand komt, biedt het nodige comfort aan uw management, Raad van Bestuur en Auditcomité dat de aanwezige risico’s tijdig geïdentificeerd en periodiek geëvalueerd zullen worden.

01

Een risk assessment als solide basis voor uw auditplan.

02

Begeleiding van uw auditteam in het planningstraject biedt volgende voordelen:

  • - Verzekerde objectiviteit van het proces en gereduceerde invloed van de interne politiek binnen uw onderneming;
  • - Blinde vlekken worden blootgelegd. Domeinen waarbinnen uw auditteam de nodige expertise ontbreekt, pikken wij op en integreren we in uw auditplan;
  • - Integratie van de planning met andere assurancedomeinen, zodat het management meer comfort heeft over de interne controles die bestaan binnen uw onderneming.

Wilt u overleggen hoe u uw interne audit planning anders kan aanpakken? Dan komen we graag langs.