Monitoring

In sommige organisaties zijn er continuous monitoring activiteiten aanwezig. Om de interne audit inspanningen te optimaliseren, kunnen interne auditors verder op deze monitoringactiviteiten bouwen. Zo kunt u op een efficiënte wijze continuous assurance realiseren.

Terug naar overzicht

Continuous monitoring en continuous auditing

U kunt uw interne audit opdrachten effectiever en efficiënter inrichten door de continuous monitoring die u organisatie al uitvoert, periodiek te beoordelen. U zal dus de continuous monitoring testen, beter bekend als continuous auditing.

Het uitvoeren van interne controles is traditioneel een manuele taak. Dankzij de toenemende digitalisatie en automatisatie van bedrijfsprocessen, is data en informatie echter op realtime basis beschikbaar voor analyses. Bij continuous monitoring worden automatische controles opgezet die anomalieën in de bedrijfsprocessen identificeren op het moment dat ze zich manifesteren. Op deze manier kan het management op continue basis de effectiviteit en efficiëntie van de processen opvolgen.   

Op dezelfde manier kan ook interne audit continu data verzamelen van bedrijfsprocessen die de interne audit acitiviteiten ondersteunen. In dat geval spreken we van continuous auditing

Zowel continuous monitoring als continuous auditing bieden voordelen voor uw onderneming: 

  • Beter inzicht in en meer informatie over bedrijfsprocessen, waardoor betere beslissingen genomen kunnen worden;

  • Vroegtijdige detectie van anomaliëen in het proces, waardoor de (financiële) impact van risico's gereduceerd wordt;

  • Controles worden uitgevoerd op de volledige populatie i.p.v. steekproefgewijs;

  • Reductie van kosten door efficiëntere en effectievere testen.

Hoewel continuous monitoring en continous auditing onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd kunnen worden, biedt de combinatie van beide de grootste toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Continuous monitoring en continuous auditing staan nu nog in de kinderschoenen maar in de toekomst zal een adequate procesbeheersing zonder het toepassen van continuous monitoring en continuous auditing niet meer denkbaar zijn.

Wenst u graag meer weten over continuous monitoring en continuous auditing? Dan komen wij graag eens langs.